Zvýšení či snížení základního jmění (změna kapitálu)

Zvýšení či snížení základního jmění (změna kapitálu)

Významné rozhodnutí valné hromady společnosti, které znamená i potřebu změnit společenskou smlouvu a tudíž musí probíhat za přítomnosti notáře.

Ten pak „zajistí“, aby vlastní rozhodnutí obsahovalo všechny potřebné náležitosti jako jsou například způsob a časové podmínky finančního vypořádání ve smyslu přijaté změny či další zákonem uložené podrobnosti.

Cena všech úkonů s tímto spojených včetně notářského zápisu a podání žádosti na změnu údajů v obchodním rejstříku je devět tisíc korun.