Změny společníků, převod a dělení podílu ve společnosti

Změny společníků, převod a dělení podílu ve společnosti

S převodem obchodního podílu / akcií souvisí i případná změna společníka / společníků nebo vlastníka společnosti (u společností s jediným vlastníkem).

Respektive se dá konstatovat, že se jedná o variantu, kdy je převáděno vlastnictví společnosti nebo podílu v ní na nového majitele, nebo (pokud to stanovy společnosti nevylučují) jeho rozdělení i na další majitele včetně těch již existujících.

Cenově tedy i tyto úkony (vyhotovení potřebných dokumentů, případně svolání valné hromady, kolek soudu za provedení změn, podání žádosti o změnu v obchodním rejstříku, případně notářský zápis o změně) vycházejí z rozpětí od pěti do devíti tisíc korun.