Změny jednatelů společnosti

Změny jednatelů společnosti

Vlastní změna jednatele nevyžaduje zásah do společenské smlouvy s výjimkou změny počtu jednatelů, zastupujících společnost – to už v ní musí být zahrnuto.

V každém případě je ale nutné zajistit registraci provedené změny (v praxi jde většinou o výsledek jednání valné hromady společnosti) v obchodním rejstříku s tím, že platnost této změny nastává už okamžikem konání valné hromady (nikoli tedy až samotným podáním žádosti o změnu a její registrace v rejstříku).

V případě změny počtu jednatelů je naopak notářský zápis pro registraci změny požadován, protože jde o zásah do společenské smlouvy. Vlastní cena úkonu je stejně jako při některých dalších úkonech pět nebo devět tisíc korun v případě potřeby notářského ověření.