Změna způsobu jednání

Změna způsobu jednání

Zdánlivě drobná změna, která ale opět znamená zásah do společenské smlouvy či zakladatelské listiny společnosti a tedy vyžaduje i notářský zápis / ověření a nabývá platnost až po změně záznamu v obchodním rejstříku.

V praxi obnáší jak změnu způsobu jednání statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada, kontrolní komise), tak například i zřízení funkce prokuristy / prokuristů a stanovení způsobu jejich jednání a způsob ustavování a změn takových orgánů i vymezení jejich kompetencí.

Vzhledem k podmínce notářského zápisu je cena všech úkonů spojených se zajištěním a zapsáním změny způsobu jednání devět tisíc korun.