Změna sídla společnosti

Změna sídla společnosti

Obecně platí, že jakákoli změna údajů, obsažených ve společenské smlouvě, vyžaduje změnu této smlouvy a tudíž i notářské ověření (zápis) takovéto změny.

Což se týká i tak zdánlivé drobnosti, jako je například sídlo firmy / společnosti, takže pokud smlouva uvádí konkrétní adresu, je změna složitější než v případě, že je v ní uvedeno pouze obecné umístění.

Například pokud je uvedeno sídlo v konkrétní obci, dá se změna adresy firmy v jejím rámci zajistit i bez notářského zápisu. I to ale vyžaduje ještě několik dalších úkonů jako například podání návrhu na změnu v obchodním rejstříku, vybaveného potřebným souhlasem majitele / držitele objektu nebo doložením dalších skutečností k tomuto úkonu potřebných.

Včetně kolků pro uvedenou žádost o změnu počítejte v jednodušším případě s cenou pět tisíc korun, pokud bude zapotřebí notářské ověření, tak cena činí devět tisíc korun (vyhotovení všech dokumentů, kolek soudu za provedení změn, podání žádosti o změnu v obchodním rejstříku a případně i notářský zápis, který je součástí žádosti).