Změna předmětu podnikání

Změna předmětu podnikání

Doplnění, zrušení či rozšíření některých předmětů podnikání či činnosti, zahrnuté ve společenské smlouvě, je nejčastější předkládanou změnou v rejstříku firem a v praxi je vázáno i na existenci potřebných živnostenských listů, odborně kvalifikovaného personálu a dalších ze zákona vycházejících omezení.

Cena deset tisíc korun je včetně poplatku živnostenskému úřadu, tedy včetně výdajů spojených s případným vystavením nového a zrušením starého živnostenského listu.