Změna názvu společnosti

Změna názvu společnosti

Stejně jako v podobných případech představují jakékoli podstatné změny, týkající se například názvu společnosti, předmětu podnikání nebo způsobu jednání jejích statutárních orgánů, zásah do znění společenské smlouvy a musí být doloženy i notářským zápisem ohledně projednání těchto změn oprávněným orgánem.

Zde je nutné mít především na paměti, že z pohledu státních orgánů je klíčovým identifikátorem společnosti její identifikační číslo (IČ), které je unikátní a od okamžiku registrace společnosti v obchodním rejstříku se nemění bez ohledu na to, jak se společnost bude jmenovat. Ve výsledku je tedy název společnosti spíše marketingovým prvkem, který má usnadnit její komunikaci s potenciálními zákazníky a jeho změna spíše vymezuje třeba etapy vývoje dané společnosti.

Vzhledem k podmínce notářského zápisu je cena všech úkonů spojených se zajištěním a zapsáním této změny devět tisíc korun.