Změny společníků, převod a dělení podílu ve společnosti

Změny společníků, převod a dělení podílu ve společnosti

S převodem obchodního podílu / akcií souvisí i případná změna společníka / společníků nebo vlastníka společnosti (u společností s jediným vlastníkem).

Respektive se dá konstatovat, že se jedná o variantu, kdy je převáděno vlastnictví společnosti nebo podílu v ní na nového majitele, nebo (pokud to stanovy společnosti nevylučují) jeho rozdělení i na další majitele včetně těch již existujících.

Cenově tedy i tyto úkony (vyhotovení potřebných dokumentů, případně svolání valné hromady, kolek soudu za provedení změn, podání žádosti o změnu v obchodním rejstříku, případně notářský zápis o změně) vycházejí z rozpětí od pěti do devíti tisíc korun.

Převod obchodního podílu / převod akcií

Převod obchodního podílu / převod akcií

Stejně jako změna sídla vyžaduje změnu v obchodním rejstříku i skutečnost převodu obchodního podílu nebo akcií (ty už nesmí být ze zákona anonymní, ale musí být vedeny na konkrétní osobu).

Na rozdíl od změny sídla zde tedy neexistuje možnost nějakého zjednodušení a notářské ověření (zápis) je vždy podmínkou. Odhadem lze počítat se stejnou cenovou relací jako u změny sídla společnosti, tedy pět nebo devět tisíc korun (vyhotovení všech dokumentů a případně svolání valné hromady ke schválení potřebných změn, kolek soudu za provedení změn, podání návrhu změn do obchodního rejstříku, notářský zápis).

Logicky je tedy nutné i předpokládat změnu společenské smlouvy (zakladatelské listiny), protože ta bude většinou obsahovat původní ustanovení třeba ve smyslu „společnost vlastní prvním podílem ve výši 50 % osoba Křemílek a druhým podílem ve výši 50 % osoba Vochomůrka“, které budete chtít změnit třeba na podíly 30 a 70 %.