ZMĚNY VE SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ

Změny ve společenských smlouvách
a změny zakladatelských listin

ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI

Změny ve společnostech s ručením omezeným (S.R.O.)
a změny v akciových společnostech (A.S.)

: Společenská smlouva :

Společenská smlouva je listina, zakládající obchodní společnost. V případě, že je zakladatelem společnosti jediná osoba, se v tomto případě nemluví o společenské smlouvě, ale o zakladatelské listině (společenská smlouva i zakladatelská listina jsou tedy de facto totéž, protože musí obsahovat – řešit i splňovat – stejné podmínky a požadavky zákona). V obou případech také platí, že se maximálně vyplatí mít jednotlivé položky opravdu zodpovědně promyšleny – jakékoli další změny jsou totiž časově a často i finančně náročné.

Totéž platí i o dalších formách obchodních společností, jako je komanditní nebo veřejná obchodní společnost – obecně se pak i zde nabízí možnost využít služeb naší na tuto oblast specializované firmy, protože ta už jen z titulu své činnosti disponuje potřebným zázemím právníků a odpovídajícími zkušenostmi.

: Služby :

Nejčastěji provádíme tyto uvedené změny společenské smlouvy:

Změna sídla společnosti

ZMĚNA SÍDLA SPOLEČNOSTI

Obecně platí, že jakákoli změna údajů, obsažených ve společenské smlouvě, vyžaduje změnu této smlouvy…

Změna názvu společnosti

ZMĚNA NÁZVU SPOLEČNOSTI

Stejně jako v předchozím případě představují jakékoli podstatné změny, týkající se například názvu společnosti…

Změna společníka/ů, převod nebo dělení podílu ve společnosti

ZMĚNY SPOLEČNÍKŮ, PŘEVOD A DĚLENÍ PODÍLU

S převodem obchodního podílu / akcií souvisí i případná změna společníka / společníků nebo vlastníka společnosti…

Změna jednatele společnosti

ZMĚNY JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI

Vlastní změna jednatele nevyžaduje zásah do společenské smlouvy s výjimkou změny počtu jednatelů…

Zvýšení či snížení základního kapitálu

ZVYŠENÍ ČI SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Významné rozhodnutí valné hromady společnosti, které znamená i potřebu změnit společenskou smlouvu…

Převod obchodního podílu/akcií

PŘEVOD OBCHODNÍHO PODÍLU / AKCIÍ

Stejně jako změna sídla vyžaduje změnu v obchodním rejstříku i skutečnost převodu obchodního podílu nebo akcií…

Změna předmětu podnikání

ZMĚNA PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ

Doplnění, zrušení či rozšíření některých předmětů podnikání či činnosti, zahrnuté ve společenské smlouvě…

Změna způsobu jednání

ZMĚNA ZPŮSOBU JEDNÁNÍ

Zdánlivě drobná změna, která ale opět znamená zásah do zakladatelské smlouvy společnosti a tedy vyžaduje…

: Ceník :

Změny ve společenských smlouvách za účasti notáře je možné provádět hromadně za levnější cenu.

                Změna předmětu podnikání 5.000 Kč bez notáře 9.000 Kč s notářem
                Změna sídla společnosti 5.000 Kč bez notáře 9.000 Kč s notářem
                Změny společníků, převod a dělení podílů 5.000 Kč bez notáře 9.000 Kč s notářem
                Změny jednatelů 5.000 Kč bez notáře 9.000 Kč s notářem
                Převod obchodního podílu / akcií 5.000 Kč bez notáře 9.000 Kč s notářem
                Změna názvu společnosti 9.000 Kč s notářem
                Změna způsobu jednání 9.000 Kč s notářem
                Zvýšení či snížení základního kapitálu 9.000 Kč s notářem
                Poskytnutí sídla na naší adrese Praha 1 – Staré Město 10 019 Kč / 12 měsíců
                Poskytnutí sídla na naší adrese Praha 2 – Vinohrady   3 993 Kč / 12 měsíců

: Objednávka :

Objednávka změny společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny.

Zaškrtněte požadované změny a služby:
(změny společenské smlouvy)

 Převod obchodního podílu / akcií
orientační cena
5.000 až 9.000 Kč
 Změny jednatelů společnosti
orientační cena
5.000 až 9.000 Kč
 Změna způsobu jednání
konečná cena
9.000 Kč
 Změna názvu společnosti
konečná cena
9.000 Kč
 Změna předmětu podnikání
orientační cena
5.990 až 9.990 Kč
 Změna sídla společnosti
orientační cena
5.000 až 9.000 Kč
 Změny společníků, převod a dělení podílů
orientační cena
5.000 až 9.000 Kč
 Zvýšení či snížení základního kapitálu
konečná cena
9.000 Kč
Poskytnutí sídla společnosti
 na naší adrese v Praze 1
Dlouhá 730/35
Praha 1 - Staré Město
8 280 Kč bez DPH na období 12 měsíců
Poskytnutí sídla společnosti
 na naší adrese v Praze 2
Varšavská 715/36
Praha 2 - Vinohrady
3 300 Kč bez DPH na období 12 měsíců

Společenské-smlouvy.cz

Změny společenské smlouvy
a změny zakladatelské listiny

SPOLEHLIVÁ FIRMA ROKŮ 2013 – 2017
* OVĚŘENÁ A HODNOCENÁ ZÁKAZNÍKY:

* HODNOCENÍ OD ZÁKAZNÍKŮ ZA 90 DNŮ:

Jake&James Accounting s.r.o.
Revoluční 763/15
110 00 Praha 1

Telefon: +420 226 224 724
E-mail: info@jake-james.cz
Website: www.jake-james.cz

—————————————————

společnost zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 217061

—————————————————
IČ: 02221977; DIČ: CZ02221977

(změny společenské smlouvy a zakladatelské listiny)